O firmie

Firma AIDER powstała w 1992 r.

Jesteśmy producentem znaków bhp i ppoż, tablic informacyjno-użytkowych, oznakowań wyposażenia sklepów i materiałów reklamowych.

Działamy na terenie całego kraju. Nasi handlowcy dostarczają towar bezpośrednio do klienta lub wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich.

Znaki i instrukcje bhp są opracowywane i aktualizowane na bieżąco przez specjalistów z zakresu bhp i ppoż. Przy współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, Zakładem Medycyny Pracy, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Zapraszamy do zakupów i współpracy.

 
Jako nieliczni na rynku do produkcji naszych znaków, tablic, metek cenowych w większości wykorzystujemy jeden z najbezpieczniejszych dla naszego zdrowia tworzyw sztucznych – polipropylen – PP.
 
W naturalnych warunkach jest on obojętny fizjologicznie, najbardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska, łatwo poddający się recyklingowi.

Atesty, certyfikaty, świadectwa

Aktualne normy:

Nr 2680/2016 PN-EN ISO 7010:2012 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

Nr 2681/2016 PN-EN ISO 7010:2012 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Normy wcześniejsze:

Nr 1577/2004 PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

Nr 1578/2004 PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Nr 1579/2004 PN-N-01256-04:1997+Az1 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe

Zobacz: Pismo potwierdzające aktualność obu powyższych norm


Atest-sprawozdanie Nr LŻ.9051.38.2014 Szpilki i podstawki do cen z drutu stalowego 

Atest-sprawozdanie Nr 27/LŻ/Z/2008 Szpilki do cen z poliamidu 

Atest-sprawozdanie Nr LŻ.9051.171.2017 Tabliczki – metki cenowe z polipropylenu PP 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Informuję, że: Administratorem danych osobowych jest AIDER s.c. z siedzibą w Białymstoku ul. Zuchów 6. Odbiorca usług może kontaktować się listownie na adres: AIDER s.c. Białystok 15-506 ul. Zuchów 6, e-mailowo na adres: aider@aider.pl Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia usług bądź wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (RODO), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane osobowe Odbiorcy usług, Administrator może przekazywać: 1.osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 2.podmiotom świadczącym na rzecz Firmy czynności wymagające przetwarzania danych takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe; 3.operatorom pocztowym i kurierom; 4.bankom w zakresie realizacji płatności; 5.organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie świadczenia usług bądź trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Odbiorcy usług przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Odbiorcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe Odbiorcy usług nie będą podlegały profilowaniu.<br />Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close